Dynamic Link Library - Pobierz i napraw brakujące pliki DLL

Wyszukaj DLL według nazwy pliku lub wybierz literę alfabetu
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pliki DLL (Dynamic-Link Libraries) to biblioteki systemu Windows opracowane i zaimplementowane przez firmę Microsoft. Pliki DLL są tak samo ważne jak pliki z rozszerzeniem EXE, a pliki DLL są po prostu niemożliwe do zaimplementowania bez narzędzi z rozszerzeniem .exe.

System operacyjny Windows używa plików DLL do prawidłowego funkcjonowania. Każdy program działający w systemie Windows korzysta z kilku plików DLL, które są używane modułowo w różnych częściach aplikacji.

Wykorzystanie bibliotek DLL pomaga w modularyzacji i ponownym wykorzystaniu kodu podczas tworzenia aplikacji, a także w optymalizacji wykorzystania pamięci i miejsca na dysku. W ten sposób system operacyjny i programy Windows ładują się szybciej i zajmują mniej miejsca na komputerze.

Podczas korzystania z programu mogą wystąpić błędy z powodu zależności, które są tworzone podczas jego instalowania, ponieważ inny program może używać tej samej zależności i podczas jego uruchamiania pojawia się błąd.

Większość z tych problemów z zależnościami została rozwiązana przy użyciu zestawów wraz z wprowadzeniem .NET Framework.

Typowe błędy DLL

Istnieje kilka powodów, dla których możesz otrzymywać błędy z biblioteką DLL, np. usunięcie pliku, uszkodzony plik, złośliwe oprogramowanie, wadliwe aplikacje, uszkodzony rejestr systemu Windows itp.

Najczęstsze błędy związane z problemami DLL to:

 • "Program nie może się uruchomić, ponieważ na komputerze brakuje biblioteki DLL. Spróbuj ponownie zainstalować program, aby rozwiązać ten problem".
 • "Brak biblioteki DLL".
 • "Nie znaleziono biblioteki DLL".
 • "Błąd podczas ładowania biblioteki DLL. Określony moduł nie został znaleziony".
 • "Brak biblioteki DLL na Twoim komputerze. Spróbuj ponownie zainstalować program, aby rozwiązać ten problem".
 • "Nie udało się uruchomić tej aplikacji, ponieważ nie znaleziono biblioteki DLL. Ponowne zainstalowanie aplikacji może rozwiązać ten problem".
 • "Biblioteka DLL nie jest przeznaczona do pracy w systemie Windows lub zawiera błąd. Spróbuj zainstalować program ponownie, korzystając z oryginalnego nośnika instalacyjnego lub skontaktuj się z administratorem systemu lub dostawcą oprogramowania w celu uzyskania pomocy".

Jak naprawić błędy DLL

 1. Pobierz DLL i zainstaluj go ręcznie.
 2. Napraw DLL automatycznie za pomocą narzędzia do naprawy błędów.
 3. Zainstaluj lub ponownie zainstaluj pakiet redystrybucyjny Microsoft Visual C++.
 4. Zainstaluj ponownie program.
 5. Napraw uszkodzony plik za pomocą narzędzia SFC.
 6. Użyj narzędzia do czyszczenia rejestru.
 7. Napraw uszkodzony plik DLL przez przywracanie systemu.