Dynamic Link Library - Ladda ner och reparera saknade DLL-filer

Sök DLL efter filnamn eller välj en bokstav i alfabetet
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

DLL-filer (Dynamic-Link Libraries) är Windows-bibliotek utvecklade och implementerade av Microsoft. DLL-filer är lika viktiga som filer med EXE-tillägg, och DLL-filer är helt enkelt omöjliga att implementera utan verktyg med .exe-tillägget.

Windows-operativsystemet använder DLL-filer för att det ska fungera korrekt. Alla program som körs på Windows använder flera DLL-filer som används modulärt i olika delar av programmet.

Användningen av DLL:er hjälper till med modularisering och återanvändning av kod vid utveckling av en applikation, samt att optimera användningen av minne och diskutrymme. På så sätt laddas Windows-operativsystemet och programmen snabbare och tar mindre plats på datorn.

När du använder ett program kan fel uppstå på grund av beroenden som skapas när du installerar det, eftersom ett annat program kan använda samma beroende och ett fel uppstår när det körs.

De flesta av dessa beroendeproblem har lösts genom att använda sammanställningar med introduktionen av .NET Framework.

Vanliga DLL-fel

Det finns flera anledningar till varför du kan få fel med en DLL, t.ex. radering av filen, korrupt fil, skadlig programvara, felaktiga applikationer, ett skadat Windows-register, etc.

De vanligaste felen relaterade till DLL-problemen är:

 • "Programmet kan inte starta eftersom DLL saknas på din dator. Försök att installera om programmet för att åtgärda problemet".
 • "DLL saknas".
 • "DLL hittades inte".
 • "Fel vid laddning av DLL. Den specifika modulen kunde inte hittas".
 • "DLL saknas på din dator. Försök att installera om programmet för att åtgärda problemet".
 • "Det här programmet kunde inte startas eftersom DLL inte hittades. Om du installerar om programmet kan det här problemet lösas".
 • "DLL är antingen inte utformad för att köras på Windows eller så innehåller den ett fel. Försök att installera programmet igen med hjälp av det ursprungliga installationsmediet eller kontakta din systemadministratör eller programvaruförsäljaren för support".

Hur man åtgärdar DLL-fel

 1. Ladda ner DLL och installera den manuellt.
 2. Reparera DLL automatiskt med hjälp av felkorrigeringsverktyget.
 3. Installera eller installera om Microsoft Visual C ++ Redistributable Package.
 4. Installera om programmet.
 5. Fixa den skadade filen med SFC-verktyget.
 6. Använd en registerrensare.
 7. Fixa skadad DLL-fil genom systemåterställning.