Dynamic Link Library - Tải xuống và sửa chữa các tệp DLL bị thiếu

Tìm kiếm DLL theo tên tệp hoặc chọn một chữ cái trong bảng chữ cái
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tệp DLL (Thư viện liên kết động) là thư viện Windows do Microsoft phát triển và triển khai. Các tệp DLL cũng quan trọng như các tệp có phần mở rộng EXE và các tệp DLL đơn giản là không thể thực hiện nếu không có các công cụ có phần mở rộng .exe.

Hệ điều hành Windows sử dụng tệp DLL để hoạt động chính xác. Bất kỳ chương trình nào chạy trên Windows đều sử dụng một số tệp DLL được sử dụng theo mô-đun trong các phần khác nhau của ứng dụng.

Việc sử dụng DLL giúp mô-đun hóa và tái sử dụng mã khi phát triển ứng dụng, cũng như tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ và không gian đĩa. Bằng cách này, hệ điều hành Windows và các chương trình tải nhanh hơn và chiếm ít dung lượng hơn trên máy tính.

Khi sử dụng một chương trình, lỗi có thể xảy ra do các phần phụ thuộc được tạo khi cài đặt chương trình đó, vì một chương trình khác có thể đang sử dụng cùng phần phụ thuộc đó và lỗi xảy ra khi chạy chương trình đó.

Hầu hết các vấn đề phụ thuộc này đã được giải quyết bằng cách sử dụng hợp ngữ với sự ra đời của .NET Framework.

Các lỗi DLL phổ biến

Có một số lý do khiến bạn có thể gặp lỗi với DLL, ví dụ: xóa tệp, tệp bị hỏng, phần mềm độc hại, ứng dụng bị lỗi, sổ đăng ký Windows bị hỏng, v.v.

Các lỗi thường gặp nhất liên quan đến các vấn đề DLL là:

 • "Chương trình không thể bắt đầu vì thiếu DLL trên máy tính của bạn. Thử cài đặt lại chương trình để khắc phục sự cố này".
 • "Thiếu DLL".
 • "Không tìm thấy DLL".
 • "Lỗi khi tải DLL. Không thể tìm thấy mô-đun đã chỉ định".
 • "DLL bị thiếu trong máy tính của bạn. Thử cài đặt lại chương trình để khắc phục sự cố này".
 • "Ứng dụng này không khởi động được vì không tìm thấy DLL. Cài đặt lại các ứng dụng có thể khắc phục vấn đề này".
 • "DLL không được thiết kế để chạy trên Windows hoặc có lỗi. Thử cài đặt lại chương trình bằng phương tiện cài đặt gốc hoặc liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn hoặc nhà cung cấp phần mềm để được hỗ trợ".

Cách sửa lỗi DLL

 1. Tải xuống DLL và cài đặt nó theo cách thủ công.
 2. Tự động sửa chữa DLL bằng công cụ sửa lỗi.
 3. Cài đặt hoặc cài đặt lại gói Microsoft Visual C ++ có thể phân phối lại.
 4. Cài đặt lại chương trình.
 5. Sửa tệp bị hỏng bằng công cụ SFC.
 6. Sử dụng trình dọn dẹp sổ đăng ký.
 7. Sửa tệp DLL bị hỏng bằng cách khôi phục hệ thống.